02.05.2012

BEAUTY


Vakre Helena Christensen i Vs Magazine. Photos by Guy Aroch.